پس از یادگیری هنر رزین ابستره، می توانید از آن برای آراستن میز، تابلو، ساعت، سینی، زیرلیوانی و … استفاده کنید.

می توانید با خلاقیت خودتان، بینهایت کاربرد مختلف برای هنر رزین ابستره ابداع کنید.

از هنر رزین می توانید برای آراستن منزل خود یا هدیه به عزیزانتان استفاده کنید یا حتی از طریق دریافت سفارش یا آموزش این هنر، به کسب درآمد بپردازید.

برای مشاهده هر یک از دسته ها، روی آن کلیک کنید.