در این دسته بندی، محصولات آموزشی سایت رزین سرا  مثل دوره های آموزش رزین ابستره و اکریلیک پورینگ قرار میگیرند