در این دسته بندی از محصولات سایت رزین سرا، انواع ظروف کاملا رزینی مثل شیرینی خوری و زیر لیوانی رزینی قرار میگیرد.