در این دسته بندی، مطالبی در مورد رنگها و آشنایی با خصوصیات رنگ ها آورده شده که خوب است قبل از نقاشی، با آنها آشنا شویم

رنگ های پودری
روانشناسی رنگها