در این دسته بندی، مطالبی در مورد رنگها و آشنایی با خصوصیات رنگ ها آورده شده که خوب است قبل از نقاشی، با آنها آشنا شویم

رنگهای هماهنگ
رنگ های پودری
روانشناسی رنگها

روانشناسی رنگها

/
حتما می دانید رنگهای مختلف تاثیر روانی مختلفی روی افراد دارند. با توجه…