پس از یادگیری هنر رزین ابستره، می توانید از آن برای آراستن میز، تابلو، ساعت، سینی، زیرلیوانی و … استفاده کنید.

می توانید با خلاقیت خودتان، بینهایت کاربرد مختلف برای هنر رزین ابستره ابداع کنید.

برای مشاهده هر یک از دسته ها، روی آن کلیک کنید.